Näin varmistat Datahub- valmiuden

Varmista Datahub -valmius toteuttamalla siihen liittyvät projektit kustannustehokkaasti, aikataulussa, ja minimaalisella riskillä ProjectTOP -ohjelmiston ja koulutusten avulla. 

ProjectTOP on suomalainen, suomenkielinen ohjelmisto tietojärjestelmäprojektien testaukseen ja projektinhallintaan.

Tietojärjestelmäprojektit toteutetaan fiksusti ProjectTOP -ohjelmiston ja tuen avulla

Projektia johdetaan tiedolla ja edistymistä seurataan tarkasti

Projekti pilkotaan Datahub-sunnitelman mukaisiin välitavoitteisiin, joiden edistymistä ja edistymisprosentteja on helppo seurata. Itse välitävoitteet koostuvat siihen liittyvistä tehtävistä, sertifioitavista käyttötapauksista ja testitapauksista, joilla sertifiontivalmius varmistetaan. 

 Projektin jokaisen välitavoitteen  edistymistä seurataan osa-aluekohtaisesti, automaattisesti ja reaaliajassa.

ProjectTOP testausohjelmisto datahub projekti aikataulu

Sertifiointivalmius varmistetaan tehokkaalla testauksella

Sertifiontitestaukset alkavat vuoden lopussa. Sertifionti on käytännössä Datahubin integraatioden testaus kehitysprojektien päätteksi – voidaan puhua myös hyväksymistestauksesta. Ennen sertifiointia oman ohjelmiston toimivuus, perustiedot ja liittymät täytyy olla kunnossa. Näissä testataan paljon muuta kuin vain Datahubin käyttötapaukset. Täytyy varmistaa, että ohjelmistot toimivat muuttuvien prosessien mukaisesti ja tukevat  liiketoimintaa.

ProjectTOP testausohjelmisto datahub projekti käyttötapaukset

ProjectTOPilla testaus on simppeliä

Testaus suoritetaan kirjoittamalla Testitapaukset ja liittämällä ne Prosesseihin ja Käyttötapauksiin. Ensiksi testitapaukset kirjoitetaan otsikkotasolla, jotta saadaan arvoitua testauksen kattavuus – tuleeko kaikki olennainen testattua? Kun vastaus on kyllä, kirjoitetaan testitapaukset. Testitapaukset kirjoitetaan askel askeleelta, sopivalla tarkkuudella. Kun tämä on tehty, tiedetään, että kun nämä testit on suoritettu ok, kaikki toimii.  Tämän jälkeen voidaan suorittaa sertifiontitestaukset.

Koulutamme teidät testaamaan tehokkaasti

Vaikka ette olisikaan testauksen ammattilaisia, liiketoiminnan asiantuntija oppii kirjoittamaan hyviä testitapauksia ja testaamaan fiksusti 4h koulutuksella ja ohjemateriaalillamme. 

Tuemme ja mentoriomme testaus- tai projektipäällikköänne testauksen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikki olennainen tulee huomioitua, eikä yllätykset vaaranna ohjelmistojen laatua tai projektin aikataulua.

Virheiden käsittely ja muutoksenhallinta hallitusti - myös yhteistyössä toimittajan kanssa

Testaus poikii havaintoja, kehityksiä ja avoimia asioita, jotka kaikki hallitaan ProjectTOPissa. Tieto ei leviä sähköposteihin tai sekalaisiin tiedostoihin. Toimittajalla on helppo korjata virheet hyvien virheraporttien ansioista tai ProjectTOP voidaan integroida suoraan heidän järjestelmäänsä, esim. Jiraan. Projektien yksi vaikeimmista osa-alueista, eli muutoksenhallinta projektin hektisimmässä vaiheessa, pysyy hallittuna ja koko ajan tiedetään, mikä on valmista, mikä ei.

Datahubin projektisuunnitelma ja sertifionnin käyttötapaukset valmiina

Pääsette heti hyödyntämään ProjectTOPia kun uusin Datahub-projektisuunnitelma (1.4.) aikatauluineen ja välitavoitteineen on jo esiasennettuna. Myös sertifioinnin käyttötapaukset ovat valmiina, ja ProjectTOP on konfiguroitu tukemaan niin Datahubin- kuin muidenkin tietojärjestelmäprojektien toteutusta ja testausta.

Käyttöönottoon ei liity räätälöintiä, konfigurointia, tai kustannuksia. 30 päivän koekäyttö on täysin veloitukseton ja riskitön. Saatte myös ilmaisen 4h pääkäyttäjäkolutuksen, jonka avulla saatte heti projektin haltuun.

ProjectTOP testausohjelmisto dashboard

Ilmainen 30 päivän koekäyttö

Käytäthän koekäytön tilaukseen yrityksen virallista sähköpostiosoitetta.

Saatte ProjectTOPin riskittä heti käyttöönne

30 päivän koekäyttö

30 päivän koekäyttöjakso. Saatte käyttää ProjectTOPia veloituksetta ja sitoumuksetta 30 päivän ajan, jonka jälkeen voitte päättää, haluatteko jatkaa.

Ilmainen koulutus

Veloitukseton 4h pääkäyttäjäkoulutus – saatte hyvän perehdytyksen ja pääsette heti hyödyntämään ProjectTOPia.

Datahub-projektin perustiedot valmiina

Datahubin projektisuunnitelma ja sertifioinnin käyttötapaukset ovat jo ohjelmistossa.

Mitä ProjectTOPin käyttö maksaa?

Yksinkertaisesti 24€ /käyttäjä /kuukausi. Koulutuksia voitte ostaa joustavasti ja tarpeen mukaan.

ProjectTOP Pro

24 käyttäjä / kk
  • Projektinhallinta
  • Tehtävien hallinta
  • Resursointi
  • Tuntikirjaukset
  • Testauksen suunnittelu
  • Testaus
  • Virheiden hallinta
  • Tilannekuvat ja raportointi
  • Tukipalvelut
  • Integraatiot

Varaa tapaaminen niin jutellaan lisää!

Varaa 30 minuutin keskusteluhetki, jossa käydään läpi kysymyksiänne ja tarkastellaan lähemmin Datahub-hankkeen ratkaisuja.

Pitkä kokemus energia-alalta ja Datahub-hankkeesta

 Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Vantaan Energia, Pori Energia, Oulun Energia, OSM, Alva / Jyväskylän Energia, Lappeenrannan Energia, Vaasan Sähkö ja Caruna.

Pitkä kokemus energia-alalta ja Datahub- hankkeesta

Useat energia-alan yhtiöt luottavat meihin tietojärjestelmäprojekteissaan tai jotain.